This is a free Purot.net wiki
  • View:

OSAO:n sosiaalisen median ohjeistus

2 Ohjeistus sosiaalisen median käyttöön

Hartolta:

Eli tähän pitäisi tulla lyhyt johdanto, miksi ohjeistetaan ja miten ohjeistus on jäsennetty. Helpotetaan siis lukijaa tunnistamaan itselleen keskeiset kohdat. 

Ohjeistuksen johdannossa voisi olla lyhyesti tärkeimmät ohjeet, jotka ovat kaikille yhteisiä. Esim. 5-10 kohtaa. 

2.1.1 Työntekijä somessa: roolit, vastuut ja oikeudet

Sosiaalisessa mediassa toimitaan useissa rooleissa. Tärkein jako on toiminta työroolissa ja yksityishenkilönä. On tyypillistä, että roolit sekoittuvat, eikä niitä aina ole tarkoituksenmukaistakaan erottaa. Työrooli seuraa asiantuntija-ammatissa toimivaa myös vapaa-aikana. Joissakin sosiaalisen median palveluissa ei ole edes luvallista perustaa omaa käyttäjätunnusta työ- ja vapaa-ajan käyttöä varten.

Jokaisella työntekijällä on oikeus itse päättää, käyttääkö sosiaalista mediaa työasioiden hoitoon vai ei. Poikkeuksena tästä periaatteesta ovat työnantajan osoittamat välineet, joita käytetään ainoastaan työasioiden hoitoon (esim. Santran pohjalle rakennetut sovellukset).

Osallistu keskusteluun, edistä luovaa ajattelua, älä esitä toisten ajatuksia ominasi. Kerro, kuka olet ja mistä tulet. Olet itse vastuussa omista sanomisistasi. Edusta OSAOa positiivisesti ja kohtele muita OSAOn arvojen mukaisesti. Kommentoi niitä OSAOn asioita, joista tiedät varmasti ja joissa olet asiantuntija. Jos et itse ole asian asiantuntija, pyydä asiasta tietävää osallistumaan keskusteluun. Kannattaa ottaa huomioon, että OSAOn työntekijöiden kirjoittelu saatetaan tulkita OSAOn viralliseksi kannaksi. Esimerkiksi työasioita käsitteleviin blogeihin on siis hyvä liittää vastuunrajaus: Sivustolla esitetyt mielipiteet ovat henkilökohtaisia eivätkä välttämättä edusta OSAOn kantaa.

Käsittele työn piiriin kuuluvia asioita harkiten, varsinkin jos ne koskettavat herkkiä prosesseja (esim. rekrytointi, hankinta, valmistelu) tai kohdistuvat johonkin tunnistettavaan henkilöön tai tahoon, oli se sitten kollega tai kolmas osapuoli. Et saa tarkoituksella tuottaa vahinkoa työnantajallesi sosiaalisessa mediassa sen paremmin kuin missään muussakaan ympäristössä. Työntekijöitä koskevat sosiaalisessa mediassa - samoin kuin millä muulla alustalla tahansa - työlainsäädäntö ja henkilötietosuojalaki.

Ulkopuolisiin palveluihin ei tietoturvallisuuden vuoksi saa kirjautua OSAOn käyttäjätunnus-salasana -yhdistelmällä. 

2.1.2 Opiskelija somessa: roolit, vastuut ja oikeudet

OSAOn opiskelija toimii sosiaalisessa mediassa yksityishenkilönä ja käyttää some-palveluita sekä vapaa-ajallaan että opintoihinsa liittyen. Sosiaalinen media tarjoaa oppimisen tueksi mm. uudenlaisia julkaisu- ja työskentelyalustoja (esim. blogit, wikit ja miellekarttatyökalut), oppimismateriaaleja sekä mahdollisuuden verkostoitua oman alan ihmisten kanssa. Fiksut tavat, tieto säilyy verkossa, mitä haittaa voi olla

Mitä vastuita ja oikeuksia? Opiskelijoiden ohjeistus ei saa estää sosiaalisen median käytön kokeilemista ja kehittämistä. Kokeilevan ilmapiirin edistäminen on osa sosiaalisen median käyttöön liittyvää toiminta- ja oppimiskulttuurin muutosta.

 

Ulkopuolisiin palveluihin ei tietoturvallisuuden vuoksi saa kirjautua OSAOn käyttäjätunnus-salasana -yhdistelmällä.

 

Harton kommentteja opiskelija somessa -alalukuun, joita ei ole vielä kirjoitettu:

- Mitä some-palveluita voidaan käyttää opetuksessa?
- Miten huomioidaan alaikäiset opiskelijat (käyttöehtosopimukset)?
- Voidaanko opiskelijalta velvoittaa somen käyttöä ja millä ehdoilla, mitä opetuksen laatutekijöitä opiskelijalle taataan OSAO:n taholta?
- Tässäkin oli hyvä huomio koulun tunnuksen/salasanan käytöstä.
Kommentteja somen työtilojen ylläpito -kappaleeseen:
- Mitä tarkoitetaan työtiloilla?
- Miksi pitäisi käyttää, mitä hyötyä?
- Keskustelujen moderointi?
Kommentteja Sisällöt ja työkalut -alalukuun:
- Hyviä poimintoja tässä vaiheessa työtä..
- Some-työkalujet eivät _yleensä_ole suljettuja 

2.1.3 Somen työtilojen ylläpito

OSAO ei tarjoa käyttäjätukea ulkopuolisiin sosiaalisen median palveluihin ja työkaluihin. Varmuuskopioi tiedot tarvittaessa.

2.1.4 Sisällöt ja työkalut

Sisällöt voivat levitä laajalle, nopeasti ja peruuttamattomasti: Jos epäilyttää, älä julkaise. Jos muutat alkuperäistä sanomaasi, kerro se. Jos olet tehnyt virheen, myönnä se ensimmäisenä. Sisällön julkaisijana sinulla on oltava käyttöoikeus julkaisemaasi materiaaliin (teksti, valokuva, video, piirros, graafi, animaatio jne.).

Sosiaalisen median työkalut eivät yleensä ole suljettuja, vaan niiden luonteeseen kuuluu jakaminen ja yhteisöllisyys. Ne eivät ole taattuja tai luottamuksellisia, sillä kuka tahansa ryhmään hyväksytty pääsee lukemaan ja muokkaamaan sisältöjä. Avoimuudesta voidaan kuitenkin tehdä erilaisia sopimuksia eli tehdä suljettujakin alustoja. Pelisäännöistä on yhteisesti sovittava: mitä asioita käsitellään kaikille avoimissa foorumeissa, mitkä asiat ovat tietyn ryhmän omia foorumeita. Eri sosiaalisen median ohjelmistojen periaatteisiin on hyvä tutustua ja tunnistaa pelisäännöt sisältöjen omistus- ja käyttöoikeuksista. Eri ohjelmistojen säännöt määrittelevät sen, kuinka paljon ohjelmistojen ylläpitäjä voi ottaa sisältöjä omaan käyttöönsä.

Harton kommentti: Miten tietoturva, onko tarpeen tässä ohjeistuksessa nostaa nykyistä enemmän esiin? Jos on erillinen tietoturvaohje olemassa, niin viittaus siihen riittäisi hyvin. 

Lähteet

 

HAMKin someketti, https://wiki.hamk.fi/pages/viewpage.action?pageId=12097420

Sosiaalisen median ohjeistukset esitys, Harto Pönkä http://www.slideshare.net/hponka/sosiaalisen-median-ohjeistukset

Sosiaalisen median käyttöehdot opetuksessa (Elias Aarnio), http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/sosiaalisen_median_kayttoehdot_opetuksessa

Tekijänoikeudet ja lisenssit -esitys (Tarmo Toikkanen), http://www.slideshare.net/tarmot/tekijnoikeudet-ja-lisenssit-avo

Oulun yliopiston sosiaalisen median ohjeistus:
https://wiki.oulu.fi/display/sosmed/Home
http://www.slideshare.net/oulunyliopisto/oulun-yliopisto-sosiaalisessa-mediassa

 Valtiovarainministeriön varoitukset ja hyviä ohjeita

SAK:n sosiaalisen median ohjeistus http://www.sak.fi/suomi/ajankohtaista.jsp?lang=fi&location1=1&id=33935

Kortesuo, K. 2010. Kerro se someksi. Infor.


 

 

 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username

Tarkistin myös ohjeistuksen, että miten siinä toteutuu henkilöstön toiveet, jotka tulivat esille kevään koulutuksessa.

Roolitus on kaikkein keskeisin asia, joka tuli monta kertaa esille toiveissa. Tai pikemminkin oman roolin tunnistaminen: milloin edustan OSAO:ta, milloin olen "vain" henkilökohtainen vapaa-ajan minä? Mielestäni tähän sopisi saman tyyppinen kuva kuin OY:lla, kts. http://www.slideshare.net/oulunyliopi...

OSAO:n viestinnästä somessa kannattaa tosiaan tehdä oma alaluku, kuten aiemmin on tullut esille. Siihen on toivottu mm. tällaisia ohjeistuksia:
- graafisen ulkoasun yhtenäisyys ja logon käyttö
- missä medioissa OSAO on mukana (HP: ei palveluluetteloa, vaan yleisesti)
- sisältö säilyy netissä pitkään
- mikä on se viesti, joka "saadaan" kertoa somessa? konkreettisesti: kuka puhuu OSAO:n äänellä

Mietin myös, olisiko paikallaan tehdä alaluku opettajille eli miten somea käytetään opetuksessa. Opettajat ovat erityisasemassa vastaavalla tavalla kuin viestintäkin. Heillä on myös vastuu siitä, että opiskelijat saavat tarvittavat some-taidot.

Minusta ohjeistus on nyt siinä vaiheessa, että se tarvitsee ennen muuta selkeää jäsennystä, jotta päästään eteenpäin.
hponka hponka   (18.08.2011 16:27)
  Reply

Kiitos Harto hyvistä kommenteista. Alan käymään korjauksia läpi huomenna. Olen kysynyt Some opetuksessa -kohtaan tekstiä meidän opetusteknologiasta vastaavalta tiimiltä, katsotaan mitä sieltä kuuluu.
anonymous   (26.05.2011 15:20)
  Reply

Kommentteja opiskelija somessa -alalukun:
- Mitä some-palveluita voidaan käyttää opetuksessa?
- Miten huomioidaan alaikäiset opiskelijat (käyttöehtosopimukset)?
- Voidaanko opiskelijalta velvoittaa somen käyttöä ja millä ehdoilla, mitä opetuksen laatutekijöitä opiskelijalle taataan OSAO:n taholta?
- Tässäkin oli hyvä huomio koulun tunnuksen/salasanan käytöstä.

Kommentteja somen työtilojen ylläpito -kappaleeseen:
- Mitä tarkoitetaan työtiloilla?
- Miksi pitäisi käyttää, mitä hyötyä?
- Keskustelujen moderointi?

Kommentteja Sisällöt ja työkalut -alalukuun:
- Hyviä poimintoja tässä vaiheessa työtä..
- Some-työkalujet eivät _yleensä_ole suljettuja
hponka hponka   (24.05.2011 17:05)
  Reply

Kommentteja koko ohjeistukseen:
- Tuleeko johdantoluku tms aloitus?

- Tuleeko viestinnän ohjeistusta omana alalukuna?

- Miten tietoturva, onko tarpeen tässä ohjeistuksessa nostaa nykyistä enemmän esiin? Jos on erillinen tietoturvaohje olemassa, niin viittaus siihen riittäisi hyvin.

Kommentteja työntekijä somesssa -alalukuun:
- onko "työrooli" tässä edustamista? Vrt. asiantuntijana, mutta ei työnantajan virallisena edustajana somessa -rooliin. Työrooli on mielestäni erottamaton osa jokaista asiantuntija-ammatissa toimivaa.

- "Sosiaalisessa mediassa toimitaan useissa rooleissa" -kappaleen voisi laittaa ensimmäiseksi?
hponka hponka   (24.05.2011 17:00)
  Reply