This is a free Purot.net wiki
 • View:

Muistiinpanoja some-strategiasta

Marsan ehdotus rakenteeksi

Tutustuin Oulun yliopiston somestrategiaan. Voisiko OSAO:n dokumentti olla samansuuntainen eli runko olisi:
1. OSAO:n kanta someen ja siinä olemiseen: kannustus, yllytys, rajoittaminen?
2. OSAO:n edustaminen somessa: missä kanavissa ja mitä varten?
3. Somen työtilojen ylläpito
4. Työntekijä somessa: roolit, vastuut ja oikeudet
5. Opiskelija somessa: vastuut ja oikeudet
 

Aiemmin käytyä keskustelua

Sosiaalisen median strategian tekemisessä on tavoitteena suhteellisen lyhyt ja kattava yleislinjaus - ns. periaatepaperi, jonka perustalta laaditaan myöhemmin tarkempi ohjeistus. Tavoitteena on kirjata some-strategiaan tärkeimmät tavoitteet, miten OSAO:ssa käytetään sosiaalista mediaa.

1. Miksi OSAO:ssa pitäisi käyttää sosiaalista mediaa, mitä yritämme saavuttaa?

2. Mitkä ovat OSAO:n tärkeimmät kohderyhmät sosiaalisessa mediassa?
3. Mitä tavoitteita OSAO:lla on eri kohderyhmien osalta sosiaalisen median hyödyntämisessä?
 
4. Mitkä sosiaalisen median palvelutyypit (=blogit, wikit, yhteisöpalvelut, mikroblogit, mediapalvelut jne.) ovat tärkeimpiä tavoitteiden saavuttamiseksi?
5. Miten sosiaalisen median hyödyntämiseen kannustetaan?
6. Milloin voimme katsoa onnistuneemme/epäonnistuneemme sosiaalisen median käytössä?
7. Miten sosiaalisen median strategia liittyy OSAO:n viestintästrategiaan?
8. Miten sosiaalinen media muuttaa OSAO:n toimintaa, tehdäänkö esim. jatkossa jotakin muuta toimintaa vähemmän?
 

Marsa Jurvakainen Ma, 11 Huhti at 11:10.

1. Tavoitteena on saavuttaa läsnäolo ja vuorovaikutus nykyisten ja potentiaalisten opiskelijoiden keskuudessa. Viestiä ja tavoittaa opiskelijat heille tutussa foorumissa.
2. Tärkeimmät kohderyhmät ovat nykyiset ja potentiaaliset nuoriso- ja aikuiskoulutuksen opiskelijat.
3. Jakaisin somen kolmeen osa-alueeseen: Some OSAO:n viestinnässä, some opetuksessa ja some asiantuntijuuden jakamisessa (opettajat ja muu henkilökunta).
 
Somestrategian tavoitteena on lausua julki OSAO.n kanta somessa  mukana olemiselle ja se, miten yo. kolmessa osa-alueessa olemme mukana.
 

Lasse Nissilä Ke, 13 Huhti at 1:42.

 1. Pyrkimyksenä on avata kommunikaatiokanava oppilaisiin. Sosiaalista mediaa hyödyntämällä tulemme opiskelijoiden kanssaan samalle tasolle ja samalla myös kerromme, että haluamme toimia reilusti ja tasaveroisesti heidän kanssaan. Ylhäältäpäin sanelun aika on ohi. Toisaalta sosiaalisen median käyttö myös kannustaa henkilökuntaa uudenlaisen ajattelun, kommunikaation ja suhtautumisen arvomaailmaan, jossa toiminnan tulee olla avointa ja läpinäkyvää. Sosiaalisen median käytöllä voidaan myös vahvistaa henkilöstön yhteishenkeä, ammatti-identiteettiä ja osaamista.
 2. Tärkeimmät kohderyhmät ovat opiskelijat ja opiskelemaan aikovat sekä henkilöstö
 3. Kohderyhmien tavoitteet:
 • Opiskelijat: Opetuksen ja viestinnän tukena
 • Opiskelemaan aikovat: Viestinnän ja yhteishaun tukena
 • Henkilöstö: Viestinnän ja yhteishengen tukeminen, osaamisen jakaminen ja kehittäminen

Marsa Jurvakainen Pe, 15 Huhti at 10:37.

Vastaus kohtaan 6: olemme onnistuneet silloin, kun olemme saaneet aikaan aitoa vuorovaikutusta ja kohtaamisia, joita ei olisi ilman somea syntynyt. Epäonnistuminen on sitä, että emme reagoi asioihin tai emme saavuta uskottavuutta ja aitoa läsnäoloa.
 
Vastaus kohtaan 7: Monellakin tavalla, viestintästrategian lähtökohtana on viestinnän vapautuminen. Viestintästrategiassa sanotaan: 1. OSEKK viestii avoimesti ja vuorovaikutteisesti. 2. Käytetään kohderyhmän keinoja ja kanavia. 3. Viestiontäosaaminen on ajantasaista. 4. Viestintä on osa jokaisen työtä. 5. Inhimillisyys, viestitään ihmiseltä ihmiselle.  6. Jokainen ymmärtää, että yhteistyötä edistää, kun viestintä on omaa työtä ja työyhteisöä arvostavaa.
 
Kaikkia näitä tavoitteita ja asioita somen käyttö tukee mainiosti.
 
Vastaus kohtaan 7: Asioiden valmistelu muuttuu läpinäkyväksi, kommunikointi lisääntyy, tiedonkulku parantuu. Intrassa tulee olemaan paljon viestintää vapauttavia ominaisuuksia, sisäinen viestintä parantuu. Ihmisten tulee rohkaistua käyttämään nykyaikaisia välineitä ja poisoppia vanhasta dokumenttikeskeisestä työskentelystä ja sähköpostilla asioiden johtamisesta. Paperiesitteitä ja dokuemtteja tehdään jatkossa vähemmän. Siloiteltu kiiltokuvaviestintä muuttuu aidoiksi kohtaamisiksi verkossa. Tulipas sanansäilää, antakaas takaisin....
 

Marsa Jurvakainen Pe, 15 Huhti at 11:10.

Somen vaarat on hyvin esiteltyinä Valtioneuvoston ohjeistuksessa, mutta joukossa on hyviä neuvoja somessa seikkaileville virkamiehille:
 
 
 

Jouni Ylisuutari Pe, 15 Huhti at 3:25.

1. Kun olemme mukana Somessa, olemme mukana ihmisten arjessa. Facebook, ircit, chatit ym. ovat tämän päivän torikahviloita. Viesti näillä välineillä tavoittaa myös sellaisia ihmisiä, jotka jäisivät perinteisten "virallisten" kanavien ulkopuolelle.
2. Nuoret, wannabe-nuoret sekä kasvava joukko eläkeikää lähestyviä, jotka työuran viimeisenä ponnistuksena opettelevat uutta mediaa ja välineitä. Sosiaalisen median viestintä ei voi olla "kaikkea kaikille" -tarjontaa vaan aiheen, toteutustavan ja kohderyhmän mukaan suunnattua. Some mahdollistaa tiukankin viestinnän kohdentamisen.
3. Nyt haastetaan nuoret, vanhemmat ja väki siltä väliltä lumisotasille. Tavoitteena on saada lumipallot liikkeelle. Jos pallot imevät itseensä tarpeeksi kommentteja, keskustelua, tykkäämistä ja tirkistelyä, alkaa lumiukko syntymään lähes huomaamatta ja pian meillä onkin lumilinna. Tärkeintä ei ole kuitenkaan lumisodan voittaminen vaan se, että syntyy keskustelua ja ainakin osa halutuista viesteistä menee perille hauskanpidon ohessa :)
 
Ottakaa tuosta nyt sitten selvää...
 

Marsa Jurvakainen Ma, 18 Huhti at 2:30.

Viestintäjaoksessa kommentoitua:
- autetaan koulutukseen hakeutuvaa etsintävaiheessa (nuoriso- ja aikuiskoulutus)
- sähköposti- ja puhelinneuvonnan rinnalle, korvaako ajan mittaan perinteiset keinot?
- lisäinformaatiokanava, muutkin näkevät kysymykset ja vastaukset
- reklamaatioihin ja palautteisiin reagointi ja vastaamaan
- edellyttää ehdotonta rehellisyyttä ja avoimuutta
- opetukseen somea mukaan, rohkaistaan edelläkävijöitä
- asiantuntijuuden jakaminen = kertoa mitä on tehnyt ja miten on tehnyt, blogit
- sähköposti ollut noin 10 vuotta, opiskelijoilla yhteinen OSAO:n osoitteisto 5 vuotta
- somen käyttöönotossa ongelmat liittyvät johtamistaitoon, organisaatiokulttuuriin ja priorisointiin ja taloudelllisen hyödyn puuttumiseen
 
Harton muistiinpanoja viestintäjaoksen keskustelusta
 • Aikataulu 16.6.2011 mennessä valmista, jolloin menee johdon käsiteltäväksi
 • HAKIJOILLE
  1. Jaetaan OSAO:n tietoa somen kautta, asiantuntijaohjaajana opintojen hakuvaiheessa, mentoreita: mitä, miten, mitä hyötyä, mitä antaa tulevaisuudessa, tulevaisuuden väline
  2. Henkilökohtaisen osaamisen tunnistaminen ja osoittaminen
  3. Tavoitetaan ne, jotka eivät vielä tiedä OSAO:sta, perus- ja aikuisopiskelijat
  4. Nykyisin sähköpostissa käydyt keskustelut näkyväksi some-ympäristöissä
  5. Ollaan mukana ihmisten arjessa, tavoitetaan ihmiset, jotka eivät seuraa vanhaa mediaa
 • PALAUTEKANAVANA
  1. Myös palautekanava: moitteet, vaatii ehdotonta rehellisyyttä ja avoimuutta, julkinen palvelu tulee olla julkisesti arvioitavissa = läpinäkyvyys
 • SISÄINEN VIESTINTÄ
  1. Intra tuo somea mukaan
  2. Asiantuntijuuden jakamista, esim. blogien muodossa kertoo, mitä ja miksi on tehnyt
  3. Yhteistyöalueet, wikit, yhteismuokatut dokumentit
  4.  
 • OPETUKSESSA
  1. Ei ensimmäisenä viedä voimakkaasti somea opetukseen, iäkkäät opettajat voivat karsastaa
  2. Suosituksena ohjeistukseen. Some opetuksessa voisi olla kokonaan oman hankkeen aihe
  3. Suuri osa ei tiedä, mitä on some opetuksessa, mutta muutama edelläkävijä löytyy -> kannustetaan heitä ja pyritään kokemusten levittämiseen esim. uuden intran kautta
 

Discuss & brainstorm

@mention   Formatting
If you write this... ...you get this
*text* text
_text_ text
[link text](https://www.purot.net) link text
#page_id #page_id
@username @username